Frises

NGB Poisson bleu

21,5 cm*

reférences

NGB Poisson aqua

21,5 cm*

reférences

NGB Poisson granite

21,5 cm*

reférences

NGB Pyramide aqua

27,5 cm*

reférences

NGB Pyramide granite

27,5 cm*

reférences

NGB Pyramide terra

27,5 cm*

reférences

NGB Méandre bleu

27,5 cm*

reférences

NGB Méandre aqua

27,5 cm*

reférences

NGB Zen granite

27,5 cm*

reférences

NGB Zen terra

27,5 cm*

reférences

 * ± 3 mm